Bireysel terapi nedir?

Bireysel terapi, yaşamın zorlu dönemlerinde destek almak, kişisel büyüme ve gelişmeyi tecrübe etmek amacıyla danışan ve alanında uzmanlaşmış bir psikoterapist arasında gönüllülük ve gizlilik esasına dayalı olarak yürütülen, sınırları meslek etiği çerçevesinde belirlenmiş profesyonel bir yardım sürecidir.

Bireysel terapinin amacı nedir?

Bireysel terapide amaç danışanın iyilik halini, hayatın zorluk ve sıkıntılarıyla baş edebilme becerisini geliştirebilmektir. Danışanın duygularını, inançlarını ve davranışlarını keşfetmelerini, güncel sorunlar üzerinde etkili olan erken çocukluk anılarıyla çalışmalarını, yaşamlarında değiştirmek istedikleri alanları tanımlamalarını, kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamalarını, kişisel hedeflerini belirlemelerini ve istenen değişime yönelik çalışma motivasyonlarını geliştirmeyi hedefler.

Bireysel terapiye neden ihtiyaç duyarız?

Fıtraten insan yaşamdaki pek çok güçlükle baş edebilecek donanımda yaratılmıştır. Zor durumda kaldığımız zamanlarda kişiliğimiz, yetiştirilme tarzımız ve aile geleneğimiz tarafından belirlenen bireysel ve sosyal destek kaynaklarımıza başvurur, sorunun üstesinden gelebiliriz. Kimi zaman ise insan olmanın doğası gereği baş etme gücümüzü aşan durumlarla karşılaşabiliriz. Ne olduğunu tam olarak anlamadan kendimizi derin bir çıkmazın içinde bulabiliriz.
Bu bir ilişki sorunu, yaşamın anlam ve amacına dair bir dönemeç, anne-çocuk ilişkisindeki aksamalar, depresyon ve kaygı sorunları, evlilik ve ilişki zorlukları, üstesinden gelinemeyen takıntılı düşünce ve davranışlar şeklinde çok geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. İşte bu noktada içimizde büyüyen, çoğu zaman anlam veremediğimiz ama düşünce, duygu ve davranış dünyamızı bütünüyle kuşatmış bu sorunla baş edebilmek için uzman bir terapistin desteğine ihtiyaç duyarız. Terapist, bizi yargılamadan, eleştirmeden anlamaya çalışacak, bizi olduğumuz gibi kabul edecek, ruhsal dünyamızı anlamada bize ayna tutacak, güçlenip, gelişerek, iyi olma halini yine “kendi içimizde” bulmamıza yardım edecek profesyonel bir yol arkadaşıdır. Görevi bireyin objektif bir biçimde kendini tanımasına yardımcı olmak ve yaşamın geri kalanıyla baş edebilmesi için onu güçlendirmektir.