Psikolojik Danışmanlarımız


Melike İlerisoy

Dr. Klinik Psikolog

+905353886505


2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü' nden mezun oldu. 2010 yılında Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezini infertilite tedavisi gören ailelerle yürüttü. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi alanında tamamladı. Din olgusunun ruhsal dünyadaki izdüşümleri ve aile sistemleri üzerindeki etkileri konulu teziyle 2021 yılında Doktor ünvanını aldı. 2000-2017 yılları arasında özel okullarda Okul Psikoloğu ve Rehberlik & Psikolojik danışmanlık bölüm başkanlığı ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. Eşzamanlı olarak hastanelerde danışan görmeye devam etti. 2017 yılından bu yana ofisinde yetişkin, aile ve ergenlerle çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
TERAPİ YAKLAŞIMLARI
Din ve Maneviyat Psikolojisi
Aile Sistemleri
Evlilik ve Çift Terapileri
Psikanalitik Psikoterapiler
Bilişsel Davranışçı Terapiler
EMDR
Şema Terapi
Sanatla Terapi 

Dr. Klinik Psikolog

Sevim ÇELİK

Uzman Klinik Psikolog

+905375966629


Psikolog Sevim Çelik, 2015 yılında Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümüyle Yandal eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarında anaokullarında, engelliler merkezinde, bakım evinde ve rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü olarak staj yaptı. Mezun olduğu yıl bir rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak farklı gelişen çocuklar ve aileleriyle çalışmaya başladı. 2016 yılında objektif testler eğitimini, 2017 yılında ise oyun terapisi eğitimini tamamladı. 2017 yılında özel bir eğitim kurumunda rehber öğretmen olarak görev aldı. 2018 yılında Işık Üniversitesi Çocuk ve Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans stajını Ekip Norma Razon’ da yaparak, çocuk ve ergenleri değerlendirme, takip etme ve uzmanlarla konsültasyon yapma fırsatı buldu. Çift ve Aile Terapisi, Öfke Kontrolü, Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri, Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale, Rota Eğitimi gibi seminerlere katıldı. 2018 yılında bilişsel davranışçı terapi eğitimi alarak süpervizyon sürecini tamamladı. Çocuk ve ergenlerle, bilişsel davranışçı terapi ve oyun terapisi alanlarında çalışmaktadır.
UYGULADIĞI TESTLER:
WISC-R Çocuklar için Zeka Ölçeği
Louissa düss Psikanalitik Hikayeler Testi
MMPI Kişilik Testi
Cattell 2A, Cattell 3A Zeka Testi
Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi
Porteus Labirentleri Zeka Testi
Good Enough Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Denver-2 Gelişim Testi
Gesell Gelişim Testi
Peabody Resim Kelime Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Bender Gestalt Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Burdon Dikkat Testi
D2 Dikkat Testi
Draw a Person
Standardize Mini Mental Test
Frankfurter Dikkat Testi
Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası
Frostig Görsel Algı Testi
GOBDÖ-2 TV Otizm Değerlendirme Ölçeği
MOXO Dikkat Testi
Uzman Klinik Psikolog

Beyza Gençelli

Uzman Klinik Psikolog


Uzman Klinik Psikolog Beyza Gençelli, Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yıl Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına başladı. ‘Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Başa Çıkma Tutumları ve Kişilerarası İlişkiler Üzerine Etkisi’ konulu tez çalışması ile uzmanlığını aldı. Bilişsel Davranışçı Terapiler Teori ve Beceri Eğitimleri (Hakan Türkçapar) ve Uluslararası Şema Terapi Eğitimini (Alp Karaosmanoğlu) tamamladı. Bu ekoller üzerine süpervizyon almaya devam etmektedir.
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) gönüllüsü olarak pek çok çocukla ve aileleriyle çalıştı. Biltek Okulları Ünalan Kampüsü’nde bir yıl süren staj sürecinde öğrencilerle ve aileleriyle çalıştı. İstanbul’da bulunan üç farklı psikoterapi merkezinde bireysel psikoterapileri yürüttü ve grup psikoterapilerine katıldı. NP İstanbul Beyin Hastanesinde kapalı ve açık servislerde stajyer Uzman Klinik Psikolog olarak deneyim edindi ve vaka süpervizyonlarına katıldı. 2017 yılında bilişsel becerileri değerlendiren test eğitimlerini tamamladı. İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsü’nde Psikodrama eğitim grubu içerisinde bulundu. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi ekolleri ile danışan görmektedir.
UYGULADIĞI TESTLER
MMPI Kişilik Testi ve Objektif Testler
Gelişim Değerlendirme Testleri
Uzman Klinik Psikolog

Şahika Uslu

Psikolog, Oyun Terapisti, Co-psikodramatist


Psikolog Şahika Uslu, 2012 yılında Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nden, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli proje ve stajlarda, klinik gözlem ve eğitim koordinasyonu alanlarında görev aldı. Mezun olduktan sonra özel bir eğitim kurumunda okul psikoloğu olarak çalışmaya başladı. 2018 yılında oyun terapisi eğitimini tamamladı. 2016-2020 yılları arasında psikodrama eğitimini alarak süpervizyon sürecini tamamladı ve grup terapisi alanında çalışmalara başladı.
ALDIĞI EĞİTİMLER
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı
Pare Eğitimi
Çocuk Değerlendirme Testleri
Psikometrik İnsan Kaynakları Bataryası Eğitimi
Wisc-r Çocuklar İçin Zeka Testi Eğitimi
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı
Resim ve Dansla Yaratıcılık Eğitimi
Klinik Batarya Eğitimi (MMPİ, BEİER, BECK, KSE)
Okul Öncesinde Dikkat Becerilerini Geliştirme Eğitimi
Dikkat Geliştirme ve Konsantrasyon Eğitimi
Yeme Bozukluklarında Psikoterapi
Oyun Terapisi Eğitimi
Psikodrama Eğitimi
Psikolog, Oyun Terapisti, Co-psikodramatist

Gamze Akpınar

Psikolog

+905075768680


Psikolog Gamze Akpınar, 2013 yılında University Malaysia Sabah - Child and Family Psychology (Çocuk ve Aile Psikolojisi) bölümünde lisansını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli danışmanlık merkezleri ve anaokullarında stajını tamamladı. 2014 yılında Objektif Testler Eğitimi'ni aldı. 2016 yılında Projektif Testler Eğitimi ve Aile Danışmanlığı Eğitimini aldı. 2014 yılından beri özel kurumlarda okul psikoloğu olarak çalışmaya devam etmektedir.
UYGULADIĞI TESTLER:
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
LUİSA DÜSS HİKAYE TAMAMLAMA TESTİ
AİLE ÇİZ TESTİ
PEABODY RESİM KELİME TESTİ
FRANKFURTHER DİKKAT TESTİ
R.B CATELL ZEKA TESTİ
BURDON DİKKAT TESTİ
D2
PORTEUS LABİRENT TESTİ
FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ
BENTON GÖRSEL HAFIZA TESTİ
BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ
KENT E.G.Y TESTİ
GOODENOUGH HARRİS-ADAM ÇİZ TESTİ
ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ
GESELL GELİŞİM TESTİ
DENVER
SOSYOMETRİ
CAT (ÇOCUK ALGI TESTİ)
TAT (TEMATİK ALGI TESTİ)
TIMI ÇOKLU ZEKA TESTİ
SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
TEMEL KABİLİYETLER TESTİ (5-7)
ÖGTE
Psikolog