Pedagojik danışmanlık nedir?

Pedagojik Danışmanlık Hizmetleri genel anlamda çocukluk ve ergenlik dönemi danışmanlık hizmetlerini kapsar. Pedagog olarak bilinen uzmanlar çocuk ve ergenlik dönemi psikolojisi alanında uzmanlaşmış psikologlardır. Çocuk ve ergenlerle çalışan uzman psikologlar aynı zamanda pedagog olarak faaliyet gösterir.

Neden pedagojik danışmanlığa ihtiyaç duyulur?

İnsan olarak bizler, yardıma muhtaç bir şekilde doğar ve yaşarız. Beslenmek ve korunmak gibi temel ihtiyaçlarımızı; sevilmek, anlaşılmak ve önemsenmek gibi duygusal ihtiyaçlarımızı; ekmek almak, adres bulmak gibi günlük ihtiyaçlarımızı gidermek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Bunu, insan oluşumuzun bir gerçekliği olarak görmeli ve kabullenmeliyiz. Psikolojik yardım olgusuna bu temel çerçeveden bakmak işlevsel bir tutum olabilir.
Çocuklarımızın fiziksel sağlığı için onları çocuk doktoruna götürmeyi ihmal etmeyiz. Duygusal, sosyal ve zihinsel gelişim takibi, alışkanlıkların kazandırılması ve kimi davranış bozukluklarında ise çocuğu konunun uzmanı olan bir pedagoga götürmek, yakın zamana dek alışılagelmiş bir yöntem değildi. Hatta konu bir tabu bile sayılabilirdi. Fakat görüldü ki, geçmişte son çare olarak görülen “pedagog randevusu”, aslında sadece sorun çözmek için değil, problem henüz oluşmadan önlemini almak için de son derece faydalı bir yöntemdir.

Pedagojik danışmanlığın kapsamı nedir?

Çocukların doğumdan itibaren gelişimleri izlenerek, kritik dönemler ve yaklaşım yöntemlerine yönelik ebeveyn danışmanlığı yapılmaktadır. Doğumla birlikte başlayan ve erken çocukluk dönemi, okul öncesi dönem ve 1. sınıfla birlikte okul dönemi şeklinde devam eden bir gelişimsel çizgide her döneme özgü ihtiyaçlar ve zorluklar dikkat alınarak değerlendirmeler yapılır.

Öncelikli amaç ebeveynin çocuğuna dair gerçekçi bir bakış oluşturmasını sağlamaktır.

Okul öncesi dönem, özellikle 4-6 yaş arası çocuğun bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi ve sağlıklı yönlendirmelerle bu becerilerin geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu amaçla çocuklarının dikkat ve öğrenme yapıları değerlendirilir, aile ve okula danışmanlık yapılır. Ayrıca çocukların ruhsal gelişim aşamalarında karşılaşabilen sorunlara yönelik psikolojik yardım hizmetleri sunulur. Çocuk ruh sağlığı konularında profesyonel destek sadece sorunlu davranışlara yönelik değildir. Çocuk ruh sağlığı alanında verilen hizmetler bireyin sağlıklı gelişimi için etkili bir rehberlik ve danışmanlık işlevi de görür.

Links Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Pedagojik Danışmanlık kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • Erken çocukluk ve okul öncesi gelişim değerlendirme
  • Okul başarısı
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite danışmanlığı
  • Uyum ve davranış sorunları (alt ıslatma, dışkı kaçırma, tırnak yeme, yalan söyleme, çalma davranışları)
  • Uyku sorunları
  • Özel öğrenme güçlüğü programı
  • Sınav dönemi danışmanlığı
  • Kaygı problemleri (okul fobisi, ebeveynden ayrılma kaygısı, bağlanma sorunları, gece korkuları, endişe verici rüyalar, takıntılar, tikler)
  • Tuvalet Alışkanlığı
  • Teknoloji bağımlılığı

Kurumumuzda Pedagojik Danışmanlık hizmeti veren uzmanlar danışan takip deneyimi yüksek profesyonel uzmanlardır.